30.5 C
Bến Tre
Thứ Tư, Tháng Bảy 28, 2021

Sơ đồ tổ chức Công ty:

Cơ cấu tổ chức của Công ty:
A. Hội Đồng Quản Trị

1. Nguyễn Thị Diễm Phượng – Chủ tịch HĐQT

2. Trần Hùng – Thành Viên HĐQT

3. Trần Thanh Bình – Thành Viên HĐQT

4. Phan Đình Tân – Thành Viên HĐQT

5. Dương Tiến Dũng – Thành Viên HĐQT

B. Ban Kiểm Soát

1. Lê Văn Phong – Trưởng Ban

2. Nguyễn Đình Huấn – Kiểm Soát Viên

3. Ngô Thị Hồng Vân – Kiểm Soát Viên

C. Ban Điều Hành

1. Nguyễn Thị Diễm Phượng – Chủ Tịch HĐQT

2. Trần Hùng – Thành Viên HĐQT, Tổng Giám Đốc

3. Trần Thanh Bình – Thành Viên HĐQT, Phó Tổng Giám Đốc

4. Phan Thanh Bình – Phó Tổng Giám Đốc

5. Võ Thị Thiên Trang – Kế Toán Trưởng

D. Các Phòng Nghiệp vụ:

1. Phòng Tổ chức hành chính – Số điện thoại: 0275.3825727 – Fax: 02753.827781

– Trưởng Phòng: Lưu Văn Khanh

– Phó Trưởng Phòng: Đặng Thị Thu Vân

2. Phòng Kế hoạch – Tổng hợp – Số điện thoại: 0275.3811534

– Trưởng phòng: Nguyễn Trung Hiếu

3. Phòng Kế toán – Tài chính – Số điện thoại: 0275.3829499

– Kế toán trưởng: Võ Thị Thiên Trang

– Phó Phòng: Lê Thị Thùy Trang

4. Phòng Kinh Doanh – Số điện thoại: 0275.3554242

– Phó Trưởng Phòng: Lê Thị Mai Phương

5. Phòng kỹ thuật – Số điện thoại: 0275.3827780

– Trưởng Phòng: Phan Thành Nhân

– Phó Trưởng Phòng: Nguyễn Phạm Anh Tuyền

6. Phòng Chống thất thoát nước – Số điện thoại: 0275.3511944

– Phụ trách phòng: Phạm Hoàng Minh

E. Các đơn vị trực thuộc:

1. Nhà máy nước An Hiệp – Sơn Đông – Số điện thoại: 0275.3822305

– Giám Đốc: Phan Ngọc Điệp

– Phó Giám Đốc: Tống Văn Được

2. Chi nhánh cấp nước Phú Tân – Số điện thoại: 0275.3834377

– Giám Đốc: Diệp Văn Sua

– Phó Giám Đốc: Nguyễn Quốc Kháng

3. Chi nhánh Cấp nước Giồng Trôm- Số điện thoại: 0275.3861825

– Giám Đốc: Phạm Văn Tùng

– Phó Giám Đốc: Phạm Thị Ngọc Mai

4. Chi nhánh Cấp nước Chợ Lách- Số điện thoại: 0275.3871059

– Phó Giám Đốc: Nguyễn Huỳnh Quang Thảo

5. Chi nhánh Cấp nước Mỏ Cày- Số điện thoại: 0275.3561900

– Giám Đốc: Hoàng Ngọc Sơn

6. Đội Quản lý mạng và Sửa chữa – Số điện thoại: 0275.3823276

– Đội trưởng kiêm Giám đốc XNXL: Nguyễn Thanh Phương

– Đội phó: Lưu Nữa Trăm

7. Xí nghiệp Xây lắp – Số điện thoại: 0275.3823276

– Phó Giám đốc: Nguyễn Văn Duy

8. Xí nghiệp Tư vấn xây dựng – Số điện thoại: 0275.3811521

– Giám đốc: Nguyễn Văn Sơn