Chi nhánh Cấp nước Chợ Lách

Địa chỉ: Ấp Tân Phú xã Sơn Định huyện Chợ Lách   Bến Tre
ĐT: (0275) 3871059
  • Xây dựng năm 2000 và 2011
  • Công suất 3.600m3/ngày đêm.
  • Cung cấp nước sinh hoạt cho 3.269 khách hàng.
  • Nguồn nước lấy từ  Sông Tiền Giang
SHARE