Cơ cấu tổ chức nhân sự

A. Hội Đồng Quản Trị

 1. Trần Hùng – Chủ tịch HĐQT
 2. Trần Thanh Bình – Thành Viên HĐQT
 3. Phan Thanh Bình – Thành Viên HĐQT
 4. Phan Đình Tân – Thành Viên HĐQT
 5. Nguyễn Thy Phương – Thành Viên HĐQT

B. Ban Kiểm Soát

 1. Lê Văn Phong – Trưởng Ban
 2. Nguyễn Đình Huấn – Kiểm Soát Viên
 3. Ngô Thị Hồng Vân – Kiểm Soát Viên

C. Ban Điều Hành

 1. Trần Hùng – Chủ Tịch HĐQT
 2. Trần Thanh Bình – Thành Viên HĐQT, Tổng Giám đốc
 3. Phan Thanh Bình – Thành Viên HĐQT, Phó Tổng Giám đốc
 4. Phan Thành Nhân – Phó Tổng giám đốc
 5. Võ Thị Thiên Trang – Kế Toán Trưởng

D. Các Phòng Nghiệp vụ:

1. Phòng Tổ chức hành chính (Số điện thoại: 0275.3825727 – Fax: 02753.827781)

– Phó Trưởng Phòng: Đặng Thị Thu Vân

2. Phòng Kế hoạch – Tổng hợp (Số điện thoại: 0275.3811534)

– Trưởng phòng: Nguyễn Trung Hiếu

3. Phòng Kế toán – Tài chính (Số điện thoại: 0275.3829499)

– Kế toán trưởng: Võ Thị Thiên Trang
– Phó Phòng: Lê Thị Thùy Trang

4. Phòng Kinh Doanh (Số điện thoại: 0275.3554242)

– Trưởng Phòng: Lê Thị Mai Phương
– Phó Trưởng Phòng: Lưu Hoài Bão

5. Phòng kỹ thuật (Số điện thoại: 0275.3827780)

– Trưởng Phòng: Nguyễn Văn Duy

– Phó Trưởng Phòng: Nguyễn Phạm Anh Tuyền

6. Phòng Chống thất thoát nước (Số điện thoại: 0275.3511944)

– Trưởng phòng: Phạm Hoàng Minh

E. Các đơn vị trực thuộc:

1. Nhà máy nước An Hiệp – Sơn Đông (Số điện thoại: 0275.3822305)

– Giám đốc: Phan Ngọc Điệp

2. Chi nhánh cấp nước Phú Tân (Số điện thoại: 0275.3834377)

– Giám đốc: Diệp Văn Sua

– Phó Giám đốc: Lương Thanh Nhẩn

3. Chi nhánh Cấp nước Giồng Trôm (Số điện thoại: 0275.3861825)

– Phó Giám đốcTrần Thị Xuân Nguyên

4. Chi nhánh Cấp nước Chợ Lách (Số điện thoại: 0275.3871059)

– Giám đốc: Nguyễn Huỳnh Quang Thảo

5. Chi nhánh Cấp nước Mỏ Cày (Số điện thoại: 0275.3561900)

– Giám đốc: Nguyễn Quốc Kháng

6. Đội Quản lý mạng và Sửa chữa (Số điện thoại: 0275.3823276)

– Đội trưởng: Nguyễn Thanh Phương

7. Xí nghiệp Xây lắp (Số điện thoại: 0275.3823276)

– Phó Giám đốc: Châu Ngọc Hoài

8. Xí nghiệp Tư vấn xây dựng (Số điện thoại: 0275.3811521)

– Phó Giám đốc: Nguyễn Văn Sơn