Thanh toán tại điểm thu hộ

Nhằm mục đích giúp người dân và khách hàng thuận tiện khi thanh toán tiền nước hàng tháng, Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Bến Tre đã liên kết với một số đơn vị triển khai dịch vụ thu hộ tiền nước với rất nhiều các hình thức thanh toán, trong đó ưu tiên đẩy mạnh các hình thức thanh toán không dùng tiền mặt. Quý khách có thể nộp tiền thanh toán hóa đơn tại các điểm thu hộ theo danh sách được cung cấp.

Trường hợp có thắc mắc cần giải đáp hoặc yêu cầu hướng dẫn thêm về quy trình thanh toán, Quý khách hàng vui lòng liên hệ Tổng đài Chăm sóc Khách hàng của BEWACO theo số điện thoại: 18001054