Chi nhánh Cấp nước Mỏ Cày

Địa chỉ: Ấp Mỹ Đức, xã Mỹ Thành, TP Bến Tre, tỉnh Bến Tre, Bến Tre
ĐT: (0275) 3561900
SHARE