Chi nhánh cấp nước Phú Tân

Địa chỉ: 81A-QL60, Khu phố 1, phường Phú Tân, Bến Tre
ĐT: (0275) 3834377
  • Xây dựng năm 2005.
  • Công suất 10.500 m3/ngày đêm.
  • Cung cấp nước sinh hoạt cho 2.347 khách hàng và khu công nghiệp Giao Long.
SHARE