Nhà máy nước Sơn Đông

Địa chỉ: Ấp 2 xã Sơn Đông, TP Bến Tre  Bến Tre
ĐT: ( 0275) 3822305
  • Xây dựng năm 1968 được cải tạo  năm 2004 và 2012
  • Công suất 31.900 m3 ngày đêm.
  •  Cung cấp nước sinh hoạt cho 34.688 khách hàng và các khu công nghiệp.
  • Nguồn nước mặt từ kinh Thanh Bình và từ đường ống chuyển tải  þ 600 từ kinh Bến Rớ, huyện Châu Thành.
SHARE