Nhà máy nước An Hiệp

Địa chỉ: Lô A1-A5 Khu công nghiệp An Hiệp, xã An Hiệp, Huyện Châu Thành, tỉnh Bến Tre Bến Tre
ĐT: (0275)3866899

SHARE