Thông báo tạm ngưng cấp nước từ 22h đến 24h ngày 24/6/2021 đường Đoàn Hoàng Minh và Trương Định

Tải thông báo

SHARE