Thanh toán tiền nước sử dụng ứng dụng Agribank

Bước 1: Chọn thanh toán hóa đơn​
Bước 3: Chọn đơn vị cấp nước
Bước 5: Kiểm tra thông tin​
Bước 2: Chọn hóa đơn tiền nước​​
Bước 4: Nhập mã khách hàng​
Bước 6: Xác thực giao dịch​