Thanh toán tiền nước sử dụng ứng dụng BIDV

Bước 1: Đăng nhập app
Bước 3: Chọn tiền nước
Bước 5: Nhập mã OTP
Bước 2: Chọn thanh toán
Bước 4: Chọn thông tin thanh toán
Bước 6: Xác nhận giao dịch