Thanh toán tiền nước sử dụng ứng dụng Sacombank

Bước 1: Chọn giao dịch
Bước 3: Nhập xác thực
Bước 5: Chọn nguồn tiền
Bước 7: Nhập mã xác thực
Bước 2: Chọn hóa đơn nước
Bước 4: Chọn thông tin nhà cung cấp
Bước 6: Xác nhận giao dịch
Bước 8: Kết quả giao dịch thành công