Thanh toán tiền nước sử dụng ứng dụng Vietinbank

Bước 1: Chọn thanh toán hóa đơn
Bước 3: Điền thông tin mã khách hàng
Bước 5: Xác nhận giao dịch
Bước 2: Chọn hóa đơn tiền nước
Bước 4: Kiểm tra thông tin và tiếp tục
Bước 6: Thông báo giao dịch thành công